Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Zápis do 1. třídy

Zveme rodiče s dětmi k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020,

který se uskuteční

v úterý 2. dubna od 14:00 do 17:00.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013

a děti s odloženou školní docházkou.

Informace k zápisu do 1. třídy

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, žádost o přijetí a zápisní list vypíše během zápisu ve škole. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.