Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Robosoutěž 2019

Ve čtvrtek 25. dubna se naši žáci Robin Drozd (8. třída), Kristián Matúš (8. třída), Jakub Sazovský (9. třída) a Lukáš Matúš (9. třída) zúčastnili týmové Robosoutěže určené pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.  Robosoutěž se konala v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Soutěžní týmy měly za pomocí stavebnice Lego Mindstorms postavit a naprogramovat robotické vozítko, které v časovém limitu 90 sekund zcela samostatně přesune co nejvíce barevných kostek rozmístěných na soutěžní ploše do předem připravených skladišť. Zkonstruovat robotické vozítko a naprogramovat ho, aby co nejefektivněji splnilo zadaný úkol, nebylo vůbec jednoduché. Úloha byla docela obtížná, takže už účast v soutěži byla malým vítezstvím. Z přihlášených 50 týmů se k soutěži dostavilo „pouze“ 41. V prvním kole soutěže bylo důležité získat během 3 jízd nejméně 12 bodů, aby tým mohl postoupit do 2. kola.  Našemu soutěžnímu týmu pod názvem Veřovští roboťáci se podařilo hned v prvním kole získat 27 bodů a svým umístěním na 10. místě postoupit přímo do 3. závěrečného kola soutěže. V závěrečném kole se soutěžilo vyřazovacím způsobem, na jednom symetricky rozděleném hracím plánu vždy dva roboti proti sobě. Přestože jsme se dle původních plánů jeli především napoprvé rozkoukat a získat zkušenosti do dalších ročníků, podařilo se Veřovským roboťákům umístit na krásném 9. místě. Děkuji tímto našim žákům za účast v soutěži, za krásné celkové umístění a čas strávený nad sestavováním a programováním robotického vozítka. Poděkování také patří panu učiteli M. Kundrátovi, který u žáků vzbudil nadšení pro řešení zadané úlohy.

Mgr. Renata Štěpánová

Robosoutěž 2019 pro ZŠ – přímý přenos