Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Ředitelka mateřské školy Mgr. Renata Štěpánová, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 67, 68, 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal vaši žádost ze dne 10. 5. 2017 a rozhodl podle § 34 odst. 3 školského zákona t a k t o:

Dítě pod registračním číslem:

    Registrační číslo Rozhodnutí
1   MS 012019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
2   MS022019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
3   MS032019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
4   MS042019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
5   MS052019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
6   MS072019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
7   MS102019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
8   MS112019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
9   MS122019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
10   MS132019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
11   MS152019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
12   MS162019 je přijato k předškolnímu vzdělávání
13   MS172019 je přijato k předškolnímu vzdělávání

 

Děti s jinými registračními čísly nejsou pro školní rok 2019/2020 přijaty k předškolnímu vzdělávání.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Rozhodnutí na web