Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Den Země na Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích

 

V rámci letošních oslav Dne Země jsme se vydali na Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 70/02 v Novém Jičíně vznikla v roce 1980, je součástí Českého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Základní impuls v jejich ochranářské činnosti nastal rokem 1992, kdy se profesionalizovali, převzali od státu do majetku a provozování Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě. Toto zařízení slouží od roku 1983 jako nemocnice pro divoká zvířata a bylo vůbec prvním zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě.

Intenzivně se také zabývají ekologickou výchovou a osvětou, v areálu záchranné stanice vybudovali a v květnu 2014 uvedli do provozu nové návštěvnické středisko- Dům přírody Poodří. Dále se zabývají vybranými druhy kriticky, či silně ohrožených živočichů. V této souvislosti je jejich nejznámějším projektem „Návrat orla skalního do České republiky“. Realizují řadu dalších ochranářských aktivit.

Při venkovní procházce s ochránci jsme se seznámili se zachráněnými zvířaty, dozvěděli jsme se, jak můžeme pomoci a čím naopak zvířata poškodíme. Velmi zajímavý byl program věnovaný šelmám. Program se nám všem líbil. Stanici je možné navštívit i o víkendech a prázdninách.