Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Muzeum komunismu – exkurze k připomenutí 17. listopadu 1989

Hodiny dějepisu v říjnu spojoval projekt na téma novodobé dějiny naší země v letech 1948 – 1989. Žáci procházeli jednotlivé etapy a seznamovali se s dobou a událostmi, které ovlivňovaly náš život a myšlení.

Závěrem celého projektu byl projektový den mimo školu, kdy jsme navštívili Muzeum komunismu v Praze. Prohlédli jsme si výstavu v něm, odpověděli na úkoly z pracovních listů.

Potom jsme se přesunuli na Národní třídu, kde jsme aspoň trochu mohli pocítit atmosféru místa, došli na Václavské náměstí, zastavili se před Národním muzeem a podívali se na památník Jana Palacha.

Všem žákům se projekt líbil a mohli jsme si takto i připomenout 30. výročí Sametové revoluce.

Velmi zajímavé byly také následné zpětné vazby žáků, které stojí za to si přečíst.

 

Mgr. Martina Šlapalová