Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Projektový den Lidské tělo 5. třída

V pátek 25. 10. 2019 nás navštívila fyzioterapeutka Mgr. Petra Milichová, která nám přišla povykládat zajímavosti o lidském těle týkající se hlavně páteře a dolních končetin. Na začátku jsme se věnovali páteři- základním informacím, obrázkům a problémům s páteří. Soustředili jsme se pak na správné sezení ve školní lavici. Z praktického hlediska jsme si vyzkoušeli měření našeho předklonu, úklonu do strany a vyzkoušeli si správný sed. Zároveň jsme si k práci postupně vyplňovali pracovní list. Následně jsme se věnovali dolní končetině- základním informacím, obrázkům, správnému otisku nohy, vhodné obuvi. Prakticky jsme si obkreslili bosou nohu a porovnávali nožní klenbu. Poté jsme obkreslovali naše školní papuče a hodnotili jejich tvar a velikost. V závěru jsme si vyzkoušeli stimulaci nohy na překážkové dráze, kde jsme se setkali s různými pomůckami a povrchy, po kterých je možné chodit. Žáci celý den zhodnotili pozitivně, chválili aktivity. Jediné negativum bylo psaní do záznamového listu a někteří byli smutní, že nedosáhli prsty v předklonu na zem 🙂 .

Mgr. Kateřin Rašková, Andrea Tichavská