Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Vánoční vstupy na 1. stupni

V posledním předvánočním týdnu jsme se zamýšleli nad smyslem Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. Poselství křesťanských Vánoc nám přiblížila zkušená lektorka Mgr. Marie Fialková, která nás navštívila v uplynulých letech již několikrát. Pro každou třídu měla připravený jiný program.

V první třídě dětem převyprávěla dávný příběh o narození Ježíše z Nazareta. Druháci pak ve společném příběhu putovali do Betléma, kde chléb je znamením všeho, co lidé potřebují k životu. Cesta za hvězdou – program, při kterém si třeťáci vyslechli vyprávění o jednom putování za hvězdou, které vedlo do Betléma.

Ve čtvrté třídě formou powerpointové prezentace s interaktivními prvky se žáci seznámili s reáliemi vánočního příběhu, kde mají v mapě hledat zemi Izrael.

Vánoce v umění, to bylo téma v páté třídě. Děti se zamýšlely nad proměnami obrazů znázorňujících vánoční události z pohledu křesťanství a výtvarného umění.

V závěru hodiny druháci vyslovili nahlas svá přání:

„Ať nejsou o Vánocích nemocní lidé v nemocnicích.“

„Aby nebyla třetí světová válka.“

„Abychom se nehádali a neprali se.“

„Abychom byli na sebe hodní.“

 

K dětem se připojujeme i my a přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce.

Učitelé 1. stupně