Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Koronavirus – doporučení školy pro rodiče a žáky

Na základě doporučení krajského úřadu MSK žádám všechny rodiče, jejichž děti  pobývaly v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy  své děti neposílali  a nechali je  v domácí karanténě.

Dále žádám rodiče, aby omezili vstup do budovy na nezbytné minimum.

Podrobnější DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI jsou uvedeny v níže uvedených odkazech.

Mgr. Renata Štěpánová

Ředitelka školy

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

Koronavirus – doporučení pro školy a školská zařízení v MSK