Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců pro školní rok 2020/2021

se uskuteční ve dnech 4. až 7. května 2020.

Informace k zápisu do Mateřské školy Veřovice

v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do MŠ v letošním roce bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis se uskuteční ve dnech 4. až 7. května 2020. Potřebné dokumenty viz níže.

Žádost o zápis dítěte do MŠ Veřovice můžete podat jedním z následujících způsobů:

1. způsob – Zákonní zástupci (jeden z nich) má zřízenou datovou schránku (osobní nikoliv firemní) nebo elektronický podpis (certifikát nikoliv naskenovaný podpis) může žádost datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem. K dokumentům přiložte navíc sken čestného prohlášení o řádném očkování, sken rodného listu dítěte a sken očkovacího průkazu. V tomto případě už nemusíte chodit do školy.

Datová schránka školy: jammiwf,

e-mail pro žádost s elektronickým podpisem: skolka@zsverovice.cz

2. způsob – Zákonný zástupce si stáhne ze stránek školy

a) žádost

b) zápisní lístek

c) prohlášení

d) čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování dítěte

vše vyplní a pošle e-mailem na adresu skolka@zsverovice.cz.

Škola všechny zaslané dokumenty vytiskne, připraví k podpisu a vyzve mailem zákonného zástupce k podpisu. Zákonní zástupci budou k podpisu zváni po dohodě tak, aby nedocházelo k setkávání více osob. K podpisu je potřeba si vzít rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a svůj občanský průkaz.

Základem seznamu očekávaných dětí jsou děti s trvalým bydlištěm ve Veřovicích.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

V případě nejasností napište dotaz na skolka@zsverovice.cz

S přáním klidných dnů

Mgr. Renata Štěpánová

00_STANOVENÍ PODMÍNEK MŠ 2020

0_KRITÉRIA 2020

1_Zadost_o_prijeti_MŠ_20_21

2_Zapisni_listek_MŠ_20_21

3_Prohlaseni_MŠ_20_21

4_Cestne_prohlaseni_MŠ_20_21