Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Účast žáků 9. ročníků ve škole od 11. 5. 2020

V rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 11. 5. 2020 možnost návratu žáků 9. ročníků do základních škol.

Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků 9. ročníků je

  1. a) dobrovolný
  2. b) výhradně určen pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
  3. c) podmíněn povinností podepsat čestné_prohlášení. Toto česné prohlášení je potřeba odevzdat při prvním vstupu do školy třídní učitelce.

Podrobnější pokyny organizace osobní přítomnosti žáků 9. třídy ve škole vychází z metodiky MŠMT.

Organizace pravidelné přípravy pro žáky 9. třídy:

Každé úterý a čtvrtek:

8:00 – 9:30 český jazyk – Mgr. Martina Šlapalová

9:45 – 11:15 matematika – Mgr. Božena Přikrylová