Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Účast žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku. Naše škola umožní účast žáků v prezenční výuce na základě rozhodnutí jejich zákonných zástupců při dodržení stanovených provozních a hygienických podmínek.

Zákonným zástupcům byl zaslán dotazník k dané problematice. Z dat jsme zpracovali předběžný rozsah výuky a odpoledních aktivit, které je škola při dodržení požadovaných hygienických podmínek schopna realizovat. Vše se odvíjí od počtu přihlášených dětí a počtu skupin.

Třídní učitelé informovali zákonné zástupce prostřednictvím emailu o přiřazení žáků k dané skupině a základních provozních záležitostech (čas a označení vstupu do školy, předpokládaný odchod na oběd, vyplnění a předání čestného prohlášení).

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Mgr. Renata Štěpánová