Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Zákonný zástupce v čestném prohlášení potvrzuje svým podpisem, že se tyto příznaky u dítěte neprojevují a také prohlašuje, že se v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Pokud učitel vyhodnotí, že některé dítě MŠ či žák ZŠ vykazuje některý z výše uvedených příznaků, provede následující úkony:

1) umístí dítě/žáka do samostatné místnosti

2) kontaktuje zákonné zástupce dítěte/žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka

3) umístí ostatní děti/žáky do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušek

4) informuje zákonného zástupce nebo osobu vyzvedající dítě/žáky o příznacích (zvýšená teplota a další příznaky) a o nutnosti kontaktovat praktického lékaře dítěte/žáka. Dále se zákonný zástupce řídí podle rad lékaře

5) požádá zákonného zástupce, aby ho informoval, jak má postupovat podle rad lékaře

6) informuje spádovou hygienickou stanici o podezření onemocnění.

Pracovníci úklidu ihned provedou čištění a dezinfekci lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, umyvadla, podlahy používaných prostor, WC apod.

Zákonný zástupce informuje školu, jak mu bylo ošetřujícím lékařem doporučeno postupovat.

Přestože chápeme, že ne každý s výše uvedenými příznaky je nakažen koronavirem, je nutné postupovat podle metodické příručky pro MŠ a ZŠ. Proto dítě/žák, který bude takto vyloučen z docházky do školy, se podle pokynů v čestném prohlášení může do školy vrátit po dvou týdnech.

Chceme být zodpovědní sami k sobě, ke svému okolí i k vašim dětem.

Mgr. Renata Štěpánová