Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Účast žáků 2. stupně ve škole od 8. 6. 2020

V rámci rozvolnění některých vládních opatření nastává od 8. 6. 2020 možnost návratu žáků 2. stupně do základních škol.

Z harmonogramu vydaného MŠMT dále plyne, že návrat žáků je

  1. a) dobrovolný
  2. b) vzdělávací aktivity s žáky jsou zaměřeny na objasnění a upevnění učiva a na práce související s hodnocením vzdělávání na konci 2. pololetí
  3. c) podmíněn povinností podepsat čestné_prohlášení. Toto česné prohlášení je potřeba odevzdat při prvním vstupu do školy třídní učitelce.

Podrobnější pokyny pro žáky 2. stupně organizace osobní přítomnosti žáků ve škole vychází z metodiky MŠMT ochrana_zdravi_zs_aktualizace-1

Mgr. Renata Štěpánová