Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Předávání vysvědčení, ukončování školního roku.

Podle pokynů MŠMT je od 22. 6. možné pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží na závěr školního roku, např. předávání vysvědčení, závěrečné focení, slavnostní rozloučení se závěrečnými ročníky.

  • V případě 1. až 8. třídy ZŠ se vysvědčení předá poslední vyučovací den, tj. 30. června.
  • Žáci budou mít přístup do budovy od 7:45 do 8:00.
  • Žáci vstupují do budovy v rouškách.
  • Žákům bude předáno třídní učitelkou vysvědčení ve své třídě. Doba předání od 8:00 do 8:30. Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci a nemusí se dodržovat skupiny 15 osob ani neměnnost skupin.
  • Podmínkou vstupu žáka do budovy je podepsané čestné prohlášení zákonným zástupcem (pokud nebylo odevzdáno třídnímu učiteli již dříve).

Mgr. Renata Štěpánová

příloha_čestné_prohlášení