Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Poděkování na konci školního roku.

Vážení rodiče,

za námi je období, které se dotklo každého z nás. Po přechodu na domácí vzdělávání jsme čelili obrovské výzvě, jak přenést výuku do rodin. Trvalo několik dní, než si každý učitel našel svůj způsob práce v nové situaci. Bylo nutné najít vhodné komunikační kanály, stanovit priority při domácím vzdělávání. Z mého pohledu si velmi cením pracovního nasazení učitelů a zároveň velmi oceňuji přístup rodičů, váš zájem o domácí vzdělávání a snahu zdokonalovat sebe i vaše děti v komunikačních technologiích. Veliké poděkování patří oběma stranám za velmi dobrou spolupráci. Na závěr bych vám chtěla popřát příjemně prožité prázdniny, zdraví a pohodu.

Mgr. Renata Štěpánová