Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče, v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis do první třídy v letošním roce bez přítomnosti dětí. Zápis se uskuteční v týdnu od 12. do 16. dubna.

Potřebné dokumenty si najdete v dalších přílohách.

1_Zapisni_listek_1_trida_2021-22

2_Zadost_o_prijeti_1_trida_2021-22

3_Zadost o odklad 2021-22

Žádost o zápis dítěte do 1. třídy nebo žádost o odklad povinné školní docházky a zápisní list můžete podat jedním z následujících způsobů.

  1. způsob – pokud máte zřízenou datovou schránku (osobní nikoliv firemní) nebo elektronický podpis (certifikát nikoliv naskenovaný podpis) můžete žádost a zápisní lístek poslat datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem. K dokumentům přiložte navíc sken rodného listu dítěte. V tomto případě už nemusíte chodit do školy. Datová schránka školy: jammiwf, e-mail pro žádost s elektronickým podpisem: magdalena.obsivacova@zsverovice.cz. Učiňte tak od 1. do 10. 4. 2021
  2. způsob – pokud se rozhodnete pro tento způsob, vyplníte žádost a zápisní lístek, které máte v příloze, a pošlete e-mailem na adresu magdalena.obsivacova@zsverovice.cz. Škola žádost vytiskne, připraví k podpisu a vyzve mailem nebo telefonicky zákonného zástupce, který je uveden v žádosti, k podpisu. Zákonní zástupci budou k podpisu zváni po dohodě tak, aby nedocházelo k setkávání více osob. K podpisu je potřeba si vzít rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

V krajním případě lze zápis se všemi náležitostmi provést i přímo ve škole. Prosím, informujte školu mailem magdalena.obsivacova@zsverovice.cz

V případě obtíží (např. karanténa) lze zápis provést i mimo termín 12. – 16. 4., do konce dubna.

 V případě odkladu povinné školní docházky je potřeba žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud ještě nemáte tato dvě doporučení, nevadí. Doporučení doložíte, až ho získáte po vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Důležité je mít již nyní s poradnou domluveno vyšetření.

Základem seznamu očekávaných dětí jsou děti s trvalým bydlištěm ve Veřovicích a děti navštěvující mateřskou školu ve Veřovicích. Žádáme rodiče, kteří mají v plánu své dítě zapsat na jinou školu, aby nám tuto skutečnost sdělili dopředu na mail magdalena.obsivacova@zsverovice.cz

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. V případě nejasností napište dotaz na magdalena.obsivacova@zsverovice.cz

Za příznivé epidemiologické situace se v červnu uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou.

S přáním klidných dnů

Mgr. Renata Štěpánová