Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Informace k provozu školy

Vážení rodiče,

od začátku července platí, že rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ musí svému třídnímu učiteli nebo vedoucí učitelce MŠ nahlásit, zda byli v posledních 14 dnech na dovolené v zahraničí. Škola pak neumožní vstup do školy žáku nebo dítěti, pokud nesplňují podmínky stanovené v opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN.

Škola má povinnost tuto informaci od rodičů zjišťovat a rodiče mají povinnost tuto informaci škole sdělit.

Níže uvedené schéma vysvětluje, jakým způsobem bude škola postupovat. 

Informace k provozu školy od 1.9.2021 – návrat ze zahraničí

Informace o tom, do jaké kategorie je nutné zemi zařadit, jsou dostupné zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Zelená/oranžová: Žák předloží při příchodu do školy antigenní nebo RT-PCR test, případně je otestován ve škole antigenním nebo RT-PCR testem. V tom případě je mu umožněn vstup do školy jako ostatním žákům. Pokud žák test nemá, i tak mu bude umožněn vstup do školy, ale do doby výsledku testu (nejpozději 5 dnů po návratu) musí používat respirátor namísto zdravotnické roušky. Škola kontroluje splnění povinností žáka.

Světle červená/tmavě červená: Žák se musí nejdříve 5. den po příjezdu do ČR, nejpozději 14. den po příjezdu do ČR podrobit RT-PCR testu. Tento test musí předložit škole. Škola kontroluje plnění povinnosti žáka a do doby výsledku testu nesmí škola umožnit žákovi vstup do školy.

Pro děti do 6 let nesmí MŠ umožnit jejich vstup do budovy po dobu 7 dnů od návratu.

Černé země: Žák se musí do 24 hodin od vstupu na území ČR podrobit RT-PCR testu, poté jít do samoizolace a pak na další (druhý) test nejdříve 10. den a nejpozději 14. den po příjezdu. Škola ověřuje plnění povinnosti žáka a do doby výsledku druhého testu nesmí škola umožnit žákovi vstup do školy.

Pro děti do 6 let nesmí MŠ umožnit jejich vstup do budovy po dobu 10 dnů od návratu.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Renata Štěpánová