Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Organizace prvních dnů školního roku 2021/22

Středa 1. 9. 2021

žáci 1. třídy – zahájení v 8:00 v KD

žáci 2. – 9. třídy – zahájení a testování na covid 19 v 9:00 ve škole s třídní učitelkou v kmenové učebně dané třídy. Výuka bude ukončena přibližně v 10:30.

Ve středu 1. 9. 2021 vstupují žáci do budov bez přezutí a s ochranou dýchacích cest. Rodičům žáků 1. třídy je umožněn vstup do budovy první den a popřípadě druhý den školního roku s ochranou dýchacích cest. Následující dny je vstup do budovy školy umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. 2021

žáci 1. třídy mají výuku od 7:45 do 11:00, oběd pro přihlášené bude v 11:00

žáci 2. – 4. třídy mají výuku od 7:45 do 11:15, oběd pro přihlášené bude v 11:15

žáci 5. – 6. třídy od 7:45 do 11:30, oběd pro přihlášené bude v 11:30

žáci 7. – 9. třídy od 7:45 do 11:45, oběd pro přihlášené bude v 11:45

Pondělí 6. 9. 2021 zahájení výuky testováním v kmenových třídách v 7:45, následuje výuka podle rozvrhu.

Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2021