Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Informace školní jídelny

Navýšení cen obědů

Od 1. 9. 2021 v souvislosti se změnou finančních limitů na nákup potravin se mění cena obědů. 

Školní jídelna připravuje stravu dle norem školního stravování a finanční normy. Velikost porce je dána věkem žáka, čemuž odpovídá výše úhrady dle věkové  hranice dosažené věkem v příslušném školním roce (od 1. 9. – 31. 8.).

  Platba stravného Plná cena
DĚTI  3-6  let MŠ 45,-Kč 92,-Kč
DĚTI  7 a více let MŠ 46,-Kč 93,-Kč
DĚTI  7 – 10 let 27,-Kč 74,-Kč
DĚTI  11 – 14 let 28,-Kč  75,-Kč
DĚTI  15 –  více let 29,-Kč  76,-Kč
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 33,-Kč
DOSPĚLÍ  CIZÍ   80,-Kč

Strava se odhlašuje v pondělí do 8.00 hod., následující dny den předem do 13.30 hod.

Telefonicky 556 808 475, osobně nebo e-mailem : jidelna@zsverovice.cz.  Výjimkou je ukončení kalendářního a školního roku, kdy odhlášky přijímáme tři dny předem.

Nárok na dotovaný oběd má žák jen první den nemoci, další dny si musí stravu odhlásit, jinak doplácí cenu do výše kalkulace jednoho oběda ( zákon č. 561/2004 Sb. § 119 a § 122).

Veškeré další informace najdete v přiloženém vnitřním řádu školní jídelny.

Provozní řád školní kuchyně při ZŠ ve Veřovicích