Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Hurá do školy!

Čas letních prázdnin dospěl ke svému konci a začínáme školní rok plni očekávání, co nového nám přinese. Všichni si přejeme, aby nás nepotkala žádná nebo aspoň minimální omezení z důvodu pandemie koronaviru. V novém školním roce jsme opět připraveni na různá hygienická opatření. Uděláme pro bezpečnost a ochranu zdraví vše, co bude v našich silách.

Prvního září jsme v kulturním domě přivítali naše nové prvňáčky. V letošním roce zasedne do lavic 23 prvňáčků. Jsme připraveni společně zvládnout nápor dalšího školního roku naplněného učením, zábavou, sportem a přátelskými setkáními.

Děvčata a chlapci 1. třídy, přeji vám hodně úspěchů a radosti při získávání nových vědomostí a dovedností a věřím, že se vám bude ve škole líbit a že budete do školy chodit rádi.

Do nadcházejících 10 měsíců přeji všem hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti s dosaženými výsledky a především pevné zdraví.

Mgr. Renata Štěpánová