Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Oznamuji, že dne 21. října 2021 uděluji žákům základní školy dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, 1 den ředitelského volna z důvodu organizačních a technických (přerušení dodávky elektrického proudu do ZŠ a školení pedagogického sboru v rámci projektu Srdcem k dětem II). Provoz ŠD je z výše uvedených důvodů pro tento den zrušen. Školní jídelna bude zajišťovat stravu pro děti v MŠ.

Ve Veřovicích dne 12. 10. 2021                                                       Mgr. Renata Štěpánová, ředitelka školy