Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Moštárna

I přes nepřízeň dušičkového počasí jsme se s dětmi ze 4. třídy vydali 2.11. 2021 do místní moštárny. Čekal tam na nás pan Zábranský a pan Plucnara, aby nám předvedli, jak se zpracovávají jablka a vyrábí se z nich pravý jablečný mošt. Žáci se zaujetím zhlédli celý moštovací proces, jehož výrobě pomohli i oni sami. Aktivně chystali jablka do kyblíků a pomáhali při slévání moštu. Na závěr nás čekala ochutnávka tohoto vynikajícího nápoje, na kterém si děti velmi pochutnaly. Někteří odvážlivci ochutnali i rozemletá a vylisovaná jablka, ovšem z jejich výrazu jsme usoudili, že toto asi žádná pochoutka není a raději to necháme zvířátkům do krmelce.

Moc děkujeme panu Petru Kučerovi, předsedovi zahrádkářů z Veřovic, že nám to v moštárně všechno domluvil. Velký dík patří panu Zábranskému a panu Plucnarovi, kteří nám všechno předvedli, vysvětlili, zodpověděli všechny dotazy a také děkujeme paní Bartoňové za jablka.

Za 4. třídu Jana Pyšková