Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Matematický klokan

Po několika letech omezených covidem jsme se letos opět zúčastnili soutěže Matematický klokan, mezinárodní soutěže organizované Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Zapojili se do ní žáci od druhé do deváté třídy. Úlohy byly zajímavé, pro zvídavé hlavičky. Vyzkoušet si je mohl každý, kdo měl zájem.

Druhá a třetí třída soutěžila v kategorii Cvrček, z 36 dětí dosáhli nejlepších výsledků třeťáci Lenka Hrbková, Lukáš Maceček a Adam Kozár.

Čtvrtá a pátá třída zápolila v kategorii Klokánek, ze 46 žáků se na prvních místech umístili čtvrťák Jakub Dorazil a páťáci Vojtěch Janda a Dario Matula.

Šestá a sedmá třída soutěžila v kategorii Benjamín, mezi 29 žáky získali nejvíce bodů sedmačky Danila Vroblová a Lucie Marková a šesťák Prokop Dorazil.

V nejstarší kategorii Kadet pro osmou a devátou třídu řešilo úlohy 18 žáků, nejlepších výsledků dosáhli Patricie Sitárová a Oliver Jbaili z devítky, z osmičky Nikita Lichovníková a Josef Macíček.

Mgr. Božena Přikrylová