Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Den dětí

Letos jsme Den dětí oslavili zpěvem a sportem. Hned ráno jsme se všichni z 1.stupně sešli v jedné třídě a hudební přehlídka mohla začít. Zahájily to děti z první třídy, které nám zazpívaly písničku Pět minut v Africe. Moderování seujaly dvě žákyně páté třídy, Alice a Manu a postupně zvaly na pomyslné podium jednotlivé účinkující. Z každé třídy mohl kdokoli předvést svůj hudební talent. Někdo zazpíval sám, někteří si dali duet, hrálo se na kytaru, flétnu, klavír adokonce i akordeon. Odborná porota, kterou tvořily paní učitelky, to neměla
vůbec jednoduché, proto se rozhodla ocenit více vystoupení. Ocenění byli tito vystupující: Jiří Petráš, Adam Kozár, Denisa Pustková, Valerie Nenutilová, Šimon Janda, Sofie Orságová, Ludmila Cibulcová a Šárka Tománková. 

Od paní ředitelky si pak převzali sladkou medaili a diplom. Na závěr vystoupilo pěvecké seskupení děvčat ze druhé třídy „HOLKY KLOBOUKY“, které nás potěšily písničkou z pohádky Tajemství staré bambitky2. Za snahu a chuť nacvičit vystoupení navíc si zasloužily cenu poroty. Všem vystupujícím patří velká pochvala, že se nebáli vystoupit před tak velkým publikem.

Po ukončení pěvecké soutěže a vyhlášení vítězů byly pro děti připravené sportovní disciplíny v tělocvičně a na školním hřišti školy. Učitelé si zde nachystali pro děti sportovně-dovednostní disciplíny. Děti například skákaly v pytli, házely na cíl, absolvovaly překážkovou dráhu, skládaly zkoušky zručnosti a další. Za každou splněnou disciplínu pak dostaly razítko na kartu aktivit a po nasbírání 11 razítek na ně čekala sladká odměna. Rádi bychom všechny moc pochválili za aktivitu a nadšení při plnění úkolů.

Mgr. Jana Pyšková a Mgr. Naděžda Boorová