Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Divadelní představení Hodina Komenského

Ve čtvrtek 22. září ráno měli žáci 6. a 7. třídy sraz u školy. Autobus, který na ně čekal, je odvezl do krásného Divadla loutek v Ostravě. Žáci zhlédli představení s názvem Hodina Komenského. Inscenace byla o životě, díle a vyučovacích metodách Jana Amose Komenského. Děj se odehrával ve třídě, ve které bylo za trest pět žáků „po škole“ a zoufalý pan učitel se je snažil seznámit s životem a dílem učitele národů. Tím, že použil Komenského vyučovací metody, docílil nakonec zaujetí, spolupráce, nápravy všech svých žáků a pobavení nás v publiku.

„Představení začalo ve třídě, kde se žáci učili o Janu Amosi Komenském a o tom, jak Komenský cestoval po celé Evropě. Dozvěděl jsem se, že byl i v Rumunsku, dělal obrázkové učebnice, aby rozuměly děti ze všech států. Nejvíce mě pobavilo, jak pan učitel psal na tabuli J. A. K. a my jsme několikrát z hlediště měli zařvat: ,Jan Amos Komenský skákal z okna na ženský‘.“ Zhodnotil kulturní zážitek Daniel Jan Zágora, žák VII. třídy.

Mgr. Ivana Slípková