Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Tematické odpoledne ve školní družině

Ve školní družině jsme se 31. října věnovali tématu halloween. Předně jsme si vysvětlili o co se jedná, v jakých zemích se tento svátek tradičně udržuje a že u nás máme zase své tradice a zvyky, které se v tomto období vztahují k Památce zesnulých – Dušičkám.

Žáci si mohli přinést libovolné masky a převleky v nichž obcházeli různá především zábavná stanoviště v tělocvičně. Skládali puzzle, trefovali se do kelímků kaštany, dělali slalom kolem dýní, závodili v pavoučích dostizích apod. Měli jsme také tvořivé koutky, kde děvčata a chlapci uplatnili svou fantazii a šikovnost a odnesli si drobnou sladkost a hračku. Naše akce tedy neměla za cíl strašit a bát se, ale něco se dozvědět a pobavit se zase trochu jinak.

Všem účastníkům se odpoledne zamlouvalo a podívat se přišla i paní ředitelka. Je snad potěšující vědět, že halloween nenahrazuje náš pěkný zvyk, kdy navštěvujeme své drahé na hřbitovech. Všechny děti se totiž přihlásily, že tuto tradici v rodině s oblibou udržují.

Děkujeme na závěr žákům z vyšších tříd, kteří nám nabídli svou pomocnou ruku.

Vychovatelky ŠD