Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Předškoláci mají v obci lepší prostory

eu

Název projektu: Rekonstrukce mateřské školy Veřovice

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/04.01050

Mateřská škola získala díky rekonstrukci nový prostor

Naše obec za pomoci finanční podpory programu ROP NUTS II Moravskoslezsko provedla dlouho očekávanou rekonstrukci obecní mateřské školy. Rekonstrukce byla již nezbytná a podle vyjádření  veřejnosti i zastupitelů obce byla označena za nutnou. Budova již nevyhovovala provozním a hygienickým požadavkům. Díky rekonstrukci vzniklo 6 nových míst a celková kapacita mateřské školy byla navýšena na 56 žáků. Vznikla nová víceúčelová herna pro děti a byl zajištěn provoz dvou nových zájmových kroužků (Angličtina hrou a Pohybově-taneční kroužek).

Budova školy vznikla v roce 1972 a je spjata s tradicí naší obce. Nedostatky, které zapříčinily havarijní stav budovy (vlhkostí zničené parapetní zdivo, trhliny ve skeletu, popraskané a zvlněné podlahy, narušená hydroizolace, koroze, špatný stav oken apod.), vedly k rychlému jednání  obecního zastupitelstva spolu s vedením školy.  Zkvalitnění a modernizace výuky v mateřské škole byly hlavními motivy pro komplexní přestavbu budovy a upravu vnitřních prostor. Realizací rekonstrukce tak dochází ke zlepšení a zkvalitnění podmínek pro duchovní a materiální rozvoj mladé  generace obce.

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání má  velikost 530,77 m2 a plocha nově vzniklých vybudovaných objektů je 110,49 m2.

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu dofinancování projektových výdajů) je obec Veřovice. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky uznatelných výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.