Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Pedagogický sbor

Vedení školy:

Mgr. Renata Štěpánová – ředitelka školy
Mgr. Magdalena Obšivačová – zástupce ředitele

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:

Mgr. Martina Macíčková – třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Pavlína Cibulcová – třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Alexandra Grabovská – třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Kristýna Macečková  – třídní učitelka 4. třídy
Ing.  Hana Holáňová – třídní učitel 5. třídy
Mgr.  Martina Šlapalová – třídní učitelka 6. třídy
Bc. Hana Hajdušková – třídní učitelka 7. třídy
Mgr.  Božena Přikrylová – třídní učitelka 8. třídy
Mgr.  Karolína Benešová – třídní učitel 9. třídy
Mgr.  Marek Kundrát
Bc. Hana Morrisová
Mgr. Hana Bartoňová

Bc. Kateřina Podhraská – asistentka pedagoga
Andrea Tichavská – asistentka pedagoga
Barbora Dyjoková- asistentka pedagoga
Nikola Červenková – asistentka pedagoga

Anna Šaňková  – vychovatelka školní družiny
Bc. Marie Matúšová – vychovatelka školní družiny

Správní zaměstnanci ZŠ:

Bc. Eva Ulmanová – účetní
Milan Holub  – školník
Alena Kováčiková
Jiřina Vroblová

 

Pracovníci MŠ:

Alena Bezděková  – vedoucí učitelka
Magdalena Kroupová
Ivana Maraková
Lenka Tomanová
Simona Tobiášová – školnice MŠ

 

Pracovnice školní jídelny:

Bc. Marta Barvíková  – vedoucí kuchyně
Jana Fojtíková – vedoucí kuchařka
Kamila Sýkorová
Hana Bielová