Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Pedagogický sbor

Vedení školy:

Mgr. Renata Štěpánová – ředitelka školy
Mgr. Magdalena Obšivačová – zástupce ředitele

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:

Mgr.  Pavlína Cibulcová – třídní učitelka 1. třídy
Mgr.  Martina Macíčková – třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Kristýna Macečková – třídní učitelka 3. třídy
Mgr.  Hana Holáňová – třídní učitelka 4. třídy
Mgr.  Eva Hoďáková – třídní učitel 5. třídy
Bc. Hana Hajdušková  – třídní učitelka 6. třídy
Mgr.  Božena Přikrylová  – třídní učitelka 7. třídy
 Mgr.  Karolina Guzdková – třídní učitelka 8. třídy
Mgr.  Martina Šlapalová  – třídní učitel 9. třídy
Mgr.  Marek Kundrát
Bc. Zdeněk Polách
Bc. Hana Morrisová
Mgr. Hana Bartoňová

Bc. Kateřina Podhraská – asistentka pedagoga
Andrea Tichavská – asistentka pedagoga
Barbora Dyjoková- asistentka pedagoga
Eva Duží – asistentka pedagoga
Adéla Kvitová – asistentka pedagoga

Anna Šaňková  – vychovatelka školní družiny
Bc. Marie Matúšová – vychovatelka školní družiny

Správní zaměstnanci ZŠ:

Bc. Eva Ulmanová – účetní
Milan Holub  – školník
Alena Kováčiková
Jiřina Vroblová

 

Pracovníci MŠ:

Alena Bezděková  – vedoucí učitelka
Magdalena Kroupová
Ivana Maraková
Lenka Tomanová
Simona Tobiášová – školnice MŠ

 

Pracovnice školní jídelny:

Václava Dobečková  – vedoucí kuchyně
Hana Bielová – vedoucí kuchařka
Kamila Sýkorová
Jana Fojtíková