Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Pedagogický sbor

Vedení školy:

Mgr. Renata Štěpánová – ředitelka školy
Mgr. Magdalena Obšivačová – zástupce ředitele

Pedagogičtí pracovníci ZŠ:

Mgr. Martina Macíčková  – třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Pavlína Cibulcová – třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Kristýna Macečková – třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Naděžda Boorová – třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Jana Pyšková – třídní učitel 5. třídy
Bc. Marek Bukovský – třídní učitel 6. třídy
Ing.  Hana Holáňová – třídní učitelka 7. třídy
Mgr.  Martina Šlapalová  – třídní učitelka 8. třídy
Mgr.  Hana Hajdušková – třídní učitel 9. třídy
Mgr.  Božena Přikrylová
Mgr.  Marek Kundrát
Mgr. Vladimíra Kratochvílová
Mgr. Ivana Slípková
Bc. Hana Morrisová

Šárka Porubová – asistentka pedagoga
Andrea Tichavská – asistentka pedagoga
Barbora Dyjoková- asistentka pedagoga
Pavla Zemanová – asistentka pedagoga
Hana Kvitová – asistentka pedagoga

Anna Šaňková  – vychovatelka školní družiny
Bc. Marie Matúšová – vychovatelka školní družiny

Správní zaměstnanci ZŠ:

Bc. Eva Ulmanová – účetní
Milan Holub  – školník
Alena Kováčiková
Jiřina Vroblová
Hana Kvitová

 

Pracovníci MŠ:

Alena Bezděková
Mgr. Andrea Lorencová
Magdalena Kroupová
Anna Maléřová
Kateřina Křenková – školnice MŠ

 

Pracovnice školní jídelny:

Bc. Marta Barvíková  – vedoucí kuchyně
Jana Fojtíková – vedoucí kuchařka
Kamila Sýkorová
Eliška Kramolišová