Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

SRPŠ

Volby nového předsedy

Ve volbách, které se uskutečnily v týdnu od 7. do 11. října 2019, byl zvolen Szymon Zagóra.

První schůzka se uskuteční 19. listopadu 2019 ve cvičné kuchyni v 16:30.

 

SRPŠ je spolek všech rodičů, jejichž děti jsou žáky školy ZŠ Veřovice. Všichni členové se mohou podílet na rozhodování SRPŠ při členských schůzích. Členská schůze se koná vždy na začátku každého školního roku a dále podle potřeby.

Ve školním roce 2019/2020 se koná schůzka SRPŠ 24. září 2019 v 15:30 ve školní jídelně.

Program:

  1. Hodnocení práce školy v uplynulém školním roce 2018/2019.
  2. Plán aktivit školy a SRPŠ na školní rok 2019/2020.
  3. Hospodaření SRPŠ.
  4. Schválení příspěvku a plánovaných výdajů na školní rok 2019/20.
  5. Volby nového předsedy.

 

Schválený příspěvek 100 Kč.

 

Schválené výdaje:

výdaj na pohoštění pro žáky 1. třídy

výdaj na pohoštění při zápisu do 1. třídy

výdaj za proplacení startovného a jízdného na soutěže

výdaj za odměny žákům na konci školního roku

výdaj na lyžařský kurz

výdaj na vybavení – sedací koutek na 1. stupni