Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Historie školy

Slavnostní položení základního kamene nynější školy bylo 18. září 1876. Děti byly do ní uvedeny      28. prosince 1877 v počtu 258 žáků. Škola byla původně dvoutřídní, na které vyučoval Josef Dušek se synem Josefem, od roku 1884 trojtřídní, s přiděleným pomocným učitelem.

Budova měla tři učebny. Jedna byla v přízemí od hlavního vchodu vlevo a další dvě byly v prvním poschodí. Mezi nimi byla světnička pro podučitele. Byt nadučitele (správce školy) byl v přízemí na pravé straně od hlavního vchodu. Tvořily je kuchyň, dvě světnice a sklep. Střecha byla krytá skřidlicí, dřevěné přístavky (záchod, chlév, dva dřevníky) šindelem.

Škola z roku 1877

11 Stara skola 1877

V průběhu léta roku 1904 je provedena přístavba školy a Obecná škola ve Veřovicích se stává čtyřtřídní s 284 žáky v pěti odděleních. Od roku 1910 se ustanovuje jako pětitřídní s 315 žáky.

Zákon č. 95/1948 Sb.o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) zavádí povinnou devítiletou školní docházku. Název Obecní škola ve Veřovicích se změnil na Národní škola ve Veřovicích. Škola zajišťuje výuku pro 135 žáků 1. stupně (1. – 5. ročník). Žáci druhého stupně dojíždějí nadále do škol ve Frenštátě p. R., Štramberka, Kopřivnice a Nového Jičína. Počet žáků   po osvobození se snížil následkem odchodu rodin s více dětmi do pohraničí, aby ho po odchodu Němců osídlili.

Zákon č. 31/1953 Sb. o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) zavádí povinnou osmiletou školní docházku. Vznikla Osmiletá střední škola ve Veřovicích. Veřovické starší děti od tohoto roku přestaly dojíždět do výše zmíněných měst a celou povinnou docházku absolvují ve vlastní obci.

Foto staré školy

12 Stara budovaPožadavkem doby bylo zajistit stravování dětí, školní družinu, tělocvičnu pro povinnou, zájmovou i veřejnou tělovýchovnou činnost. Proto následující léta s menšími či většími přestávkami až do roku 1983 jsou podstatným obdobím přestaveb a přístaveb školy do dnešní vnější podoby.

15 Budouci nova budova Jidelna17 Budouci nova budova Jidelna18 Budouci nova budova Jidelna

19 Hriste20 Telocvicna21 Telocvicna

 Od září 2013 do dubna 2014 byla škola zateplena z evropských peněz a získala novou barevnou fasádu. Z obecních peněz pak byla uhrazena oprava střechy.

000

Prohlídku školy najdete ve videogalerii.