Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Seznam projektů

Škola se účastní následujících projektů:

Šablony II – Srdcem k dětem II

Plakat Srdcem k dětem II

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Plakát Doučování žáků škol

1) Doučování v rámci uvedeného programu probíhá v období leden – srpen 2022.

2) Doučování se může zúčastnit každý žák, a to ve všech oblastech vzdělávání.

3) Doučování probíhá ve skupinách nebo individuálně, záleží na dohodě.

4) Doučování nemusí vést vyučující daného předmětu ve třídě.

5) Délka doučování není pevně stanovena, může se jednat o pravidelné doučování nebo jednorázové hodiny.

Přihlášení do projektu je podmíněno souhlasem osloveného vyučujícího a doučování je možné realizovat do vyčerpání přiděleného objemu prostředků.