Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

Projekt CHKO Moravský kras – učebna pod širým nebem

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

CHKO Moravský kras – učebna pod širým nebem

Naše Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace, se přihlásila do celostátního projektu ozdravných pobytů s environmentálním zaměřením (EVP) pro třídy druhého stupně a získala jeho podporu. Je určen pro děti bydlící v oblastech s nevyhovujícím ovzduším a uskutečňuje se v oblastech se zdravým ovzduším. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (webové stránky www.sfzp.cz  a www.mzp.cz).

Celkové způsobilé výdaje projektu pro ozdravný pobyt říjen 2018: 109 153 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu pro ozdravný pobyt říjen 2019: 109 153 Kč

Příspěvek na každý pobyt ze státního fondu ŽP ČR: 56 000 Kč        Vlastní zdroje: 53 153 Kč

Termín 1. pobytu: 22. až 26. říjen 2018

Termín 2. pobytu: 14. až 18. říjen 2019

Místo pobytu: CHKO Moravský kras, okres Blansko

Délka EVP: 5 dní

Program: pobytový program spojený s návštěvou jeskyní Moravského krasu, exkurze, vycházky, outdoorové aktivity, terénní badatelská výuka, zážitkové aktivity, hry.

Strava: snídaně, oběd a večeře, zajištěn celodenní pitný režim

Ubytování: zděná chata

Finanční spoluúčast zákonných zástupců:                                     1 400 Kč