Základní škola a Mateřská škola
Veřovice, příspěvková organizace

Veřovice 276
742 73

slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10 slide_11 slide_12

projekt NANEČISTO

LOGO NANEČISTO

Stalo se už tradicí, že ve škole rádi vítáme naše budoucí prvňáčky společně s jejich rodiči ještě před zahájením školní docházky. Každým rokem mají budoucí prvňáčci možnost zkusit si školu NANEČISTO a zjistit, na co všechno se ve škole mohou těšit. Na osmi setkáních si děti i rodiče otestují, jaké to vlastně ve škole je – pomocí různých her si děti ověřují, zda už zvládly všechny dovednosti potřebné pro nástup do první třídy. Ani na rodiče v našem projektu NANEČISTO nezapomínáme – na rodičovských lekcích mají možnost seznámit se nejen s problematikou školní zralosti dětí, ale také s různými dalšími zajímavými tématy týkající se například osobnostní typologie dětí, řešení výchovných problémů, šikany atd. Účast rodičů je důležitou součástí projektu – rodiče dítěti svou přítomností poskytují pocit bezpečí při setkání s neznámým a zároveň mohou sledovat reakce svého dítěte na školní prostředí a na kolektiv vrstevníků, získají přehled o jeho školní připravenosti a mohou se o svém dítěti dozvědět spoustu informací podstatných pro jeho budoucí školní přípravu.

Cílem projektu NANEČISTO je podpořit spolupráci rodiny a školy, usnadnit dětem nástup do školy a seznámit se s budoucími spolužáky. Věříme, že tento projekt je přínosný nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, kteří mají možnost se vzájemně lépe poznat a dozvědět se více o tom, jak to ve škole chodí.

Termíny setkávání v projektu NANEČISTO v roce 2014

1.  setkání

11. února 2014

úterý 15.30

2.  setkání

18. února 2014

úterý 15.30

3.  setkání

25. února 2014

úterý 15.30

4.  setkání

11. března 2014

úterý 15.30

5.  setkání

18. března 2014

úterý 15.30

6.  setkání

25. března 2014

úterý 15.30

7.  setkání

1. dubna 2014

úterý 15.30

8.  setkání

8. dubna 2014

úterý 15.30