Menu
Základní škola a Mateřská škola Veřovice
Základní škola a Mateřská škola Veřovice,
příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy

Kdy: 9. 4. 2024 14:00

Kde: ZŠ Veřovice

Zápis do 1. třídy 1

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy, který se uskuteční v úterý 9.4. 2023 od 14:00 do 17:00 v budově základní školy ve Veřovicích.

Typ akce: ostatní (akce pro děti)

Vážení rodiče,
v letošním roce proběhne zápis do první třídy prezenčně za přítomnosti dětí.
Zápis se uskuteční 9. dubna 2024 od 14:00 do 17:00.  
V případě nemoci či jiné indispozice si zákonný zástupce domluví náhradní termín zápisu
(tel. 556857066, magdalena.obsivacova@zsverovice.cz )

Potřebné dokumenty k zápisu jsou:
občanský průkaz zákonného zástupce,
rodný list dítěte.
Žádost o přijetí nebo o odklad školní docházky a zápisní list zákonný zástupce vypíše během
zápisu ve škole.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Základem seznamu očekávaných dětí jsou děti s trvalým bydlištěm ve Veřovicích a děti
navštěvující mateřskou školu ve Veřovicích. Žádáme rodiče, kteří mají v plánu své dítě zapsat
na jinou školu, aby nám tuto skutečnost sdělili dopředu na mail
magdalena.obsivacova@zsverovice.cz
Pro hladký průběh zápisu připravujeme časový harmonogram, kdy budeme děti přijímat
po 30 minutách (14:00, 14:30 atd.). Rodiče dětí, které nejsou žáky MŠ Veřovice, žádáme, aby si
co nejrychleji vybrali vhodný čas a napsali ho na magdalena.obsivacova@zsverovice.cz . Rodiče
dětí z MŠ budou mít harmonogram přístupný ve vestibulu MŠ.
Rodiče dětí, které měly loni odklad školní docházky, zveme také s dětmi k zápisu.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se
považují rozhodnutí za oznámená.
V případě nejasností napište dotaz na  magdalena.obsivacova@zsverovice.cz

Mgr. Renata Štěpánová

Další informace

Adresa místa konání

ZŠ Veřovice, Veřovice, 742 73
Datum vložení: 23. 1. 2024 14:50
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2024 7:45
Autor: Mgr. Jana Pyšková

Projekty


Kde nás najdete