Menu
Základní škola a Mateřská škola Veřovice
Základní škola a Mateřská škola Veřovice,
příspěvková organizace

Historie školy

Slavnostní položení základního kamene nynější školy bylo 18. září 1876. Děti byly do ní uvedeny 28. prosince 1877 v počtu 258 žáků. Škola byla původně dvoutřídní, na které vyučoval Josef Dušek se synem Josefem, od roku 1884 trojtřídní, s přiděleným pomocným učitelem.

Budova měla tři učebny. Jedna byla v přízemí od hlavního vchodu vlevo a další dvě byly v prvním poschodí. Mezi nimi byla světnička pro podučitele. Byt nadučitele (správce školy) byl v přízemí na pravé straně od hlavního vchodu. Tvořily je kuchyň, dvě světnice a sklep. Střecha byla krytá skřidlicí, dřevěné přístavky (záchod, chlév, dva dřevníky) šindelem.

Škola z roku 1877

Historie školy

V průběhu léta roku 1904 je provedena přístavba školy a Obecná škola ve Veřovicích se stává čtyřtřídní s 284 žáky v pěti odděleních. Od roku 1910 se ustanovuje jako pětitřídní s 315 žáky.

Zákon č. 95/1948 Sb.o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) zavádí povinnou devítiletou školní docházku. Název Obecní škola ve Veřovicích se změnil na Národní škola ve Veřovicích. Škola zajišťuje výuku pro 135 žáků 1. stupně (1. – 5. ročník). Žáci druhého stupně dojíždějí nadále do škol ve Frenštátě p. R., Štramberka, Kopřivnice a Nového Jičína. Počet žáků   po osvobození se snížil následkem odchodu rodin s více dětmi do pohraničí, aby ho po odchodu Němců osídlili.

Zákon č. 31/1953 Sb. o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) zavádí povinnou osmiletou školní docházku. Vznikla Osmiletá střední škola ve Veřovicích. Veřovické starší děti od tohoto roku přestaly dojíždět do výše zmíněných měst a celou povinnou docházku absolvují ve vlastní obci.

Foto staré školy

Historie školyHistorie školyHistorie školyHistorie školyHistorie školyHistorie školy

Požadavkem doby bylo zajistit stravování dětí, školní družinu, tělocvičnu pro povinnou, zájmovou i veřejnou tělovýchovnou činnost. Proto následující léta s menšími či většími přestávkami až do roku 1983 jsou podstatným obdobím přestaveb a přístaveb školy do dnešní vnější podoby.

 Od září 2013 do dubna 2014 byla škola zateplena z evropských peněz a získala novou barevnou fasádu. Z obecních peněz pak byla uhrazena oprava střechy.

Historie školy

Prohlídku školy najdete ve videogalerii.

Projekty


Kde nás najdete