Menu
Základní škola a Mateřská škola Veřovice
Základní škola a Mateřská škola Veřovice,
příspěvková organizace

Plán konání třídních schůzek

 1. 19. září 2023 -  Třídní schůzky + schůzka SRPŠ - I. a II. stupeň - organizace školního roku, volby do školské rady, 
  Čas: SRPŠ - 15:30, třídní schůzky -  16:00 
 2. 21. listopadu 2023  
  • Třídní schůzky, individuální konzultace
  • Čas:  I. stupeň  15:30 hod., II. stupeň  16:00 hod.
  • Program:
   • aktuální body školního řádu
   • informace o prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí
   • preventivní program, výchovné poradenství
   •  informace pro vycházející žáky
   • informace o prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí
 3. 23. ledna 2024 
  • Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků 
  • Program:
   • Informace o přijímacím řízení na SŠ a SOU
   • Informace k vyplňování přihlášek, zápisové lístky
 4. 23. dubna 2024     
  • Třídní schůzky, individuální konzultace
  • Čas: I. stupeň  15.30 hod., II. stupeň  16.00 hod.
  • Program:
   • informace o prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí
   • akce školy, aktivity jednotlivých tříd

Mimo tyto třídní schůzky se mohou zákonní zástupci informovat o prospěchu a chování žáků po předchozí vzájemné dohodě s vyučujícím.

Mimo uvedené termíny budou třídní schůzky se zákonnými zástupci svolány, pokud to bude vyžadovat řešení výchovných či prospěchových a jiných problémů v daných třídách, případně na požádání rodičů.

Žáci jsou průběžně hodnoceni za klasifikační období do elektronických žákovských knížek.

 

Projekty


Kde nás najdete