Menu
Základní škola a Mateřská škola Veřovice
Základní škola a Mateřská škola Veřovice,
příspěvková organizace

Naše škola

Obec Veřovice se rozkládá v krásné krajině v podhůří Beskyd a v jejím centru vedle kostela na pravém břehu říčky Jičínky se nachází naše škola.

Škola má dlouholetou tradici a děti se v ní učí od roku 1877. Škola byla původně dvojtřídní a nastoupilo do ní 258 žáků. V roce 1901 nastoupilo do 1. třídy 111 žáků, kteří byli rozděleni do dvou oddělení.

23. červenec 1928 byl významným dnem v dějinách obce i školy. Děti se svými učiteli přivítaly na návsi u „lípy svobody“ prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, který projížděl Valašskem. Poté se prezident podepsal do školní kroniky.

V roce 1953 dochází k podstatné změně, kdy se škola stala osmiletou a děti z Veřovic od tohoto roku přestaly dojíždět do okolních měst a celou povinnou docházku plnily ve vlastní obci. Proto následující léta s menšími či většími přestávkami až do roku 1983 jsou podstatným údobím přestaveb a přístaveb školy do dnešní podoby. V současné době se vyučuje ve dvou těsně sousedících budovách 200 žáků v devíti třídách. Kromě kmenových učeben má škola specializovanou učebnu fyziky, učebnu jazyků, knihovnu, učebnu výpočetní techniky, dílny a cvičnou kuchyň. Součástí školy je velká tělocvična se saunou, bazénkem a antukové hřiště.

Pro naše žáky zajišťujeme využití i v době mimo vyučování a každoročně připravujeme co nejrozmanitější nabídku zájmové činnosti. Zájmové útvary vedou pedagogové i místní občané. Každoročně pořádáme pro žáky 8. ročníku lyžařský kurz, který probíhá v nádherném prostředí Pusteven.

Velmi dobrá je spolupráce školy s obecním úřadem i s rodičovskou veřejností. Sdružení rodičů a přátel školy pořádá každoročně dětský Silvestr, maškarní ples a dětský den.Součástí dne dětí jsou „Hry bez hranic“, které připravuje komise pro práci s mládeží při obecním úřadě ve Veřovicích a kterých se účastní zástupci organizací, rozvíjejících v obci činnost.

Naše škola i obec mají dlouhodobou družbu se školou v německém Lampertswalde a spolupráce se hlavně realizuje formou výměnných pobytů dětí. Žáci naší školy mají možnost při pobytu v SRN i při návštěvách německých dětí zdokonalovat se konverzací v německém jazyce.

Snahou všech pracovníků školy je všemi prostředky podporovat a rozvíjet přirozenou touhu dětí po vzdělání. 

Projekty


Kde nás najdete