Menu
Základní škola a Mateřská škola Veřovice
Základní škola a Mateřská škola Veřovice,
příspěvková organizace

Pedagogický sbor

Vedení školy

Mgr. Renata Štěpánová – ředitelka školy
Mgr. Magdalena Obšivačová – zástupce ředitele

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

Třídní učitelé:
1. třída - Mgr. Jana Pyšková 
2. třída - Mgr. Martina Macíčková  
3. třída - Mgr. Pavlína Cibulcová 
4. třída - Mgr. Kristýna Macečková 
5. třída - Mgr. Naděžda Boorová 
6. třída - Mgr. Hana Hajdušková 
7. třída - Mgr. Marek Bukovský
8. třída - Ing.  Hana Holáňová 
9. třída - Mgr.  Martina Šlapalová  

Další učitelé:
Mgr.  Božena Přikrylová
Mgr. Vladimíra Kratochvílová
Bc. Hana Morrisová
Mgr. Lenka Rýcová
Hana Šumšalová

Barbora Dyjoková - asistentka pedagoga
Pavla Zemanová – asistentka pedagoga
Ing. Hana Kvitová – asistentka pedagoga

Anna Šaňková  – vychovatelka školní družiny
Bc. Marie Matúšová – vychovatelka školní družiny

Správní zaměstnanci ZŠ

Bc. Eva Ulmanová – účetní
Ing. Hana Kvitová 


Pavel Rýc  – školník
Alena Kováčiková
Jiřina Vroblová
Blanka Zapletalová

Pracovníci MŠ

Taťána Knap – vedoucí učitelka

Další učitelé:
Alena Bezděková 
Mgr. Andrea Petrová 
Magdalena Kroupová DiS. 
 

Kateřina Křenková – školnice 

Pracovnice školní jídelny

Bc. Marta Barvíková  – vedoucí kuchyně
Jana Fojtíková – vedoucí kuchařka
Kamila Sýkorová
Jana Rýcová

Projekty


Kde nás najdete