Menu
Základní škola a Mateřská škola Veřovice
Základní škola a Mateřská škola Veřovice,
příspěvková organizace

Školská rada

Ve volbách do školské rady byla zvolena za zákonné zástupce Martina Kratochvílová a Bc. Jana Žondrová Masanek.

Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a má 6 členů, kteří jsou voleni na 3 roky.

Členové: Datum jmenování

za zákonné zástupce

  • Martina Kratochvílová 14. 11. 2022
  • Jana Žondrová Masanek 14. 11. 2022

za zřizovatele

  • Jaroslav Kocián 16. 11. 2021 (40. usnesení ZO)
  • Lukáš Urbanovský 16. 11. 2021 (40. usnesení ZO)

za pedagogický sbor

  • Karolina Benešová 31. 8. 2021
  • Anna Šaňková 31. 8. 2021

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Počet členů ve školské radě při ZŠ Veřovice je 6. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Projekty


Kde nás najdete